Typy konstrukcí

Difuzně uzavřená konstrukce

Dům je dokonale utěsněn parotěsnou fólií, která zabraňuje přesunu vlhkosti do domu, ale i z domu. Je pak nutné dbát více na větrání a udržování vhodné vlhkosti v domě. Ideální je dům vybavit rekuperací vzduchu, která se o optimální vlhkost postará. Technologie difuzně uzavřené stěny je levnější než difuzně uzavřené.

Obvodová stěna Zateplení Standard Zateplení Star 1 Zateplení Star 2 Zateplení Pasiv
Úspora - Úspora 18% Úspora 30% Úspora 41%
Akrylátová termofasáda 1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Podkladová armovaná omítka 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Desky z fasádního polystyrenu 80 mm 120 mm 160 mm 200 mm
Sádrovláknitá deska Rigidur 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm
Dřevěná masivní konstrukce KVH 140 mm 140 mm 160 mm 160 mm
Tepelná izolace Isover Uni 140 mm 140 mm 160 mm 160 mm
PE folie DELTA DAVI GP 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm
Dřevěný rošt KVH 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Sádrovláknitá deska Rigidur 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm
TLOUŠŤKA STĚNY 288,6 mm 329,1 mm 389,1 mm 429,1 mm
SOUČINITEL TEP. PROSTUPU 0,17W /m2/K 0,14W /m2/K 0,12W /m2/K 0,10W /m2/K

Difuzně otevřená konstrukce

Difuzně otevřená konstrukce neznamená, že domu bude foukat pouze čerstvý vítr. O výměně vzduchu přes zeď se zde nedá uvažovat. Jedná se pouze o prostup vodních par skrz stěnu. Prostup je řízený vhodně zvolenou skladbou jednotlivých vrstev. Je nutné, aby se zabránilo vysrážení vlhkosti uvnitř stěny. Tuto technologii máme několikrát vyzkoušenou a víme vám poradit.

Obvodová stěna Zateplení Standard Zateplení Star 1 Zateplení Star 2 Zateplení Pasiv
Úspora - Úspora 18% Úspora 30% Úspora 41%
Akrylátová termofasáda 1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Podkladová armovaná omítka 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Desky z fasádního polystyrenu 80 mm 120 mm 160 mm 200 mm
Sádrovláknitá deska Rigidur 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm
Dřevěná masivní konstrukce KVH 140 mm 140 mm 160 mm 160 mm
Tepelná izolace Isover Uni 140 mm 140 mm 160 mm 160 mm
PE folie DELTA DAVI GP 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm
Dřevěný rošt KVH 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Sádrovláknitá deska Rigidur 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm
TLOUŠŤKA STĚNY 288,6 mm 329,1 mm 389,1 mm 429,1 mm
SOUČINITEL TEP. PROSTUPU 0,17W /m2/K 0,14W /m2/K 0,12W /m2/K 0,10W /m2/K