Foukaná izolace ISOCELL

Celulózová izolace je přírodní tepelná izolace z celulózových vláken, vyrobená z čistého, jednodruhového novinového papíru. Základním materiálem je tedy dřevo. Dodaný tříděný papír je nahrubo roztrhaný, smíchaný s minerálními solemi a rozemletý v mlýně. Výroba podléhá nejpřísnějším kritériím kvality v souladu s národními a evropskými technickými směrnicemi a je ověřována vlastním dohledem i dohledem externích subjektů. Celulózová izolace ISOCELL neplesniví, je odolná proti hnilobě a požáru.

Celulózová izolace ISOCELL funguje velmi jednoduše. Odborník na foukání izolací přijede se svým nákladním autem na stavbu a hned s sebou přiveze všechno, co potřebuje: Stroje na foukání izolace a celulózová vlákna. Stavaři, tesaři nebo sádrokartonáři pro něj všechno potřebné předem připravili. Stroj na foukání izolace ISOCELL zůstává v nákladním automobilu a tam je plněn celulózou. Specialista uvede foukací hadici do požadované polohy a začne pracovat. Celulózová vlákna v konstrukci zplstnatí a vytvoří kompaktní izolační rohož. Ať už podlaha, strop nebo stěna – vždy se jedná o jeden a ten samý výrobek.

ISOCELL aplikace
 1. Nejlepší tepelně izolační hodnoty

  Celulózová izolace ISOCELL se vyznačuje velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti (AT/EU: 0,038 W/mK, DE: 0,039 W/mK). Nicméně každá izolace je jen tak dobrá, jak dobré je její nejslabší místo. Proto vyplní celulóza ISOCELL i nejužší štěrbiny a zákoutí. Tím vzniká izolační rohož beze spár a tepelných mostů. Výsledek dokonalého zateplení se kladně projeví v úsporách za vytápění.

 2. Nejlepší ochrana před vysokými teplotami

  Vysoká akumulační kapacita celulózové izolace ISOCELL zajistí, aby se sluneční teplo dostávalo do místností výrazně pomaleji než při použití běžných izolačních materiálů. Dokonce i v podkrovních místnostech zůstává příjemně chladný vzduch až do pozdních nočních hodin.

 3. Efektivní a šetrná k životnímu prostředí

  Celulózová izolace ISOCELL chrání životní prostředí už během výroby. Ve srovnání s jinými izolačními materiály má výrazně nižší spotřebu primárních energií: ušetříme šestinu energie ve srovnání s polystyrenem a třetinu ve srovnání se skelným vláknem.

 1. Lepší zvuková izolace z přírody

  Jakmile je zvuk rušivý, mění se v hluk. S celulózou ISOCELL zůstává hluk venku (nebo uvnitř). U dělicích stěn dosahuje celulóza ISOCELL zlepšení hodnot zvukové izolace až o 7 dB a u mezipodlažních stropů až o 5 dB než je tomu u běžných vláknitých rohoží. Už jen z toho důvodu, že se duté prostory kompletně vyplňují, se dá vycházet z lepšího stupně zvukové neprůzvučnosti než u izolačních hmot rohožového typu. To se ostatně potvrdilo srovnávacím testem provedeným na Vysoké škole odborné TGM ve Vídni.

 2. Vysoká protipožární ochrana budov

  Stále častěji se celulózová izolace ISOCELL osvědčuje v porovnání s běžnými izolačními materiály také v protipožární ochraně. To dokládají úspěšně provedené protipožární testy F30 až F90 na stavebních tělesech. Díky klasifikaci EN B-s2-d0 dosahuje celulózová izolace ISOCELL jednoho z nejlepších možných hodnocení, vydávaných pro hořlavé izolační materiály. Zkoušky hoření, prováděné Institutem pro protipožární bezpečnost a výzkum bezpečnosti (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH) v Linci i naše vlastní zkoušky hoření prokázaly stejný výsledek. Celulózová izolace ISOCELL nehoří. Dochází pouze k zuhelnatění vnější vrstvy.

 3. Univerzální izolační materiál

  Celulózová izolace ISOCELL je univerzálně využitelná. Je vhodná k izolaci podstřešních prostor u šikmých střech, stropů a stěn v posledních patrech nebo jako izolace do vyrovnávacích nádrží, instalačních šachet a klenutých stropů např. v kostelích.

Foukáme!